ADVENTINIS RENGINYS „STEBUKLINGA ŽIBINTŲ ŠVIESA“

Gruodžio 5 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Linelis“ ugdytiniai aplankė Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų gyventojus. PLAČIAUADVENTINĖ POPIETĖ „PIRMOJI ŽVAKELĖ ADVENTO VAINIKUI“

Kasmet likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Šv. Kalėdų prasideda Adventas  - ramybės, susikaupimo ir džiaugsmingo laukimo laikotarpis.PLAČIAU


PREVENCINIS RENGINYS „KAIMYNYSTĖJĖ SMAGU“

Popietė skirta tolerancijos bei draugiškumo skatinimui. Tai prevencinys renginys siekiantis užtikrinti vaikų saugumą, pasitikėjimą, meilę artimui, pagalbą, pagarbą vieni kitiems. Tai vykdomų prevencinių programų tęstinumas skatinantis komunikavimo kompetencijas. PLAČIAUSPORTINĖ PRAMOGA „LINKSMOSIOS RUDENS ESTAFETĖS“

Paskutinę lapkričio savaitę „Bitučių“, „Linelio“, „Pelėdžiukų“ ir „Meškučių“ grupių ugdytiniai bei pedagogės  linksmai, nuotaikingai ir sportiškai atsisveikino su auksaspalviu rudeniu. PLAČIAU ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ METODINĖ DIENA

Lapkričio 28 d. lopšelio-darželio pedagogės rinkosi dalintis savo patirtimi, kaip siekiame ugdymo(si) kokybės. PLAČIAUEDUKACINĖ - PAŽINTINĖ VEIKLA MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

Įstaigos priešmokyklinukai susipažino su popieriaus atsiradimo paslaptimis, dalyvaudami edukacinėje veikloje. PLAČIAUSĖKMINGAS PASIRODYMAS SPORTO ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ komanda dalyvavo Marijampolės savivaldybės priešmokyklinių grupių, pradinių klasių mokinių ir tėvų žaidynėse „Sportas kiekvienam – 2018“. PLAČIAUTOLERANCIJOS RAKTAS - IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ

Tarptautinę Tolerancijos dieną lopšelio-darželio ugdytiniai paminėjo, surengdami parodą „Tolerancijos raktai“. PLAČIAUNETIKĖTI SVEČIAI - „SŪDUVA-MANTINGA“ KOMANDOS KREPŠININKAI

Krepšinio pradmenų mūsų lopšelio-darželio „krepšininkus“ mokė aukštaūgiai Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ komandos žaidėjai. PLAČIAU


KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

Rūtai Baranovai VŠĮ „Sveikatai palankus“ konkurse laimėjusiai mūsų įstaigos ugdytiniams - 60 Ramintos Bogušienės knygelių „Brokoliukas“
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2018 m. kovo 6 d. startuoja mūsų įstaigoje. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo