Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

         Kovo 24-28 d. mūsų bendruomenė dalyvavo VšĮ „Vaikų linija“ (www.vaikulinija.lt)  inicijuotoje Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ.

         Ši akcija taip pat ir mums, pedagogams, neleis pamiršti, kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas bei kodėl yra taip svarbu ugdyti vaikuose toleranciją ir empatiją nuo mažens. PLAČIAU


Dalyvaujame lėlių teatrų festivalyje

         Kovo 27 d. lopšelis-darželis „Pasaka“ organizavo lėlių teatrų festivalį, kuriame mūsų įstaigą atstovavo priešmokyklinio ugdymo „Linelis“ mažieji artistai. PLAČIAUKonferencija „Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) patirtis ir įžvalgos“

         Kovo 26 d. Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė praktinė konferencija „Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) patirtis ir įžvalgos“. PLAČIAUGerosios patirties sklaida ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogams

         Kovo 25 d. mūsų įstaigoje vyko metodinis renginys ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogams, kuriame gerosios savo darbo patirties sklaidą atliko meninio ugdymo pedagogė Judita Taurienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Matusevičienė. PLAČIAUAkcija „EKOgirlianda“, skirta Žemės dienai paminėti

         Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcijoje „EKOgirlianda“, skirtoje Žemės dienai paminėti, dalyvauja „Lašelių“, „Smalsučių“, „Meškučių“, „Kodėlčiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai. PLAČIAUKovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

         Mūsų mokyklos ketvirtos klasės mokiniai, pratęsdami poetės S. Nėries mintis jos eilėse „Koks gražus mažytis mūsų kraštas, kaip lašelis tyro gintaro..“, dalijasi savo mintimis apie gimtinę Lietuvą. PLAČIAUKūrybinių darbų paroda „Atvirukas mano miestui“

         Paroda skirta istorinio Marijampolės vardo sugrąžinimo 25-mečiui paminėti. Ją inicijavo lopšelis-darželis „Nykštukas“. Parodos atidarymas vyks kovo 12 d. 10 val. kino teatre ,,Spindulys". PLAČIAU


Linksmos ir triukšmingos Užgavėnės (Atnaujinta)

         Nuotaikingomis Užgavėnėmis baigėme švęsti žiemos švenčių ciklą ir įžengėme  į krikščioniškosios Gavėnios laikotarpį, kuris tęsis 40 dienų iki Kristaus Prisikėlimo šventės- šv. Velykų. PLAČIAU

         Nuotaikinga dainele "Pavasarėlis jau pas mus" "Kodėlčiukų" grupės ugdytiniai su auklėtoja Alina pradėjo Kaziuko mugę. PLAČIAU
KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ VELYKINIAME „ORANŽINIO KAMUOLIO“ KREPŠINIO TURNYRE 2X2 LAIMĖJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KREPŠININKŲ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ, DANIELIŲ RAČIŲ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KREPŠINIO TURNYRE „MAŽŲJŲ KREPŠINIS 2019“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINĘ URTĘ SAMUOLYTĘ VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSE „GRAŽŪS ŽODŽIAI IR DARBELIAI, TAU MIELA ŠALELE“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2019 m. vasario 7 d. startuoja mūsų įstaigoje. Žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo