„Tikėjimu liepsnojanti širdis“ (Atnaujinta)

         Balandžio 30 d. mūsų įstaigoje vyko Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių bendrojo ugdymo įstaigų 3-6 klasių Religinio skaitymo konkursas „Tikėjimu liepsnojanti širdis“, kurį organizavo tikybos mokytojų metodinė grupė. PLAČIAU


Paskaita „Triukšmo poveikis sveikatai“

         Balandžio 28 d. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Stagniūnienė pradinių klasių mokiniams pravedė paskaitą, skirtą Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai paminėti. PLAČIAU


„Kamštelių vajuje“ dalyvausi – po Europą pakeliausi

         Dalyvavimas Respublikiniame konkurse „Kamštelių vajus“ mūsų, Marijampolės Degučių mokyklos darželio komandai, buvo itin sėkmingas. PLAČIAU


Priešsmurtinės grupės „Smalsučiai“ vaikai sveikino VO „Gelbėkit vaikus“ susirinkimo dalyvius

         Balandžio 25 d. vyko VO „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės struktūrinio padalinio visuotinis ataskaitinis susirinkimas. PLAČIAU


Vaikų Velykėlės

         Atvelykis, Vaikų Velykėlės, švenčiamos taip pat linksmai ir gyvybingai, kaip ir šv. Velykos. Balandžio 25 d. įstaigos darželio grupių vaikučius bei jų auklėtojas į nuotaikingą rytmetį pakvietė auklėtojos Lijana Juočienė ir Rasa Matukevičienė su savo auklėtiniais. PLAČIAU


Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014

         Mūsų mokyklos II klasės mokiniai dalyvauja Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus" organizuojamame „Mažųjų knygų bičiulių festivalyje 2014“. Vadovaujami mokytojos Redos Miliauskienės festivaliui jie parengė inscenizaciją Prano Mašioto kūrinėlio „Kiškis drąsuolis“ motyvais. PLAČIAUGerosios patirties sklaida ikimokyklinio ugdymo pedagogams

         Balandžio 15 d. Marijampolės M. Lukšienės švietimo centre vyko Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginys ikimokyklinio ugdymo pedagogams. PLAČIAU 


Ekologinis renginys „Žemele, mes Tavo vaikai“

         Balandžio 11 d. visi darželio grupių ugdytiniai buvo pakviesti į baigiamąjį Žemės dienos paminėjimo renginių ciklo rytmetį „Žemele, mes Tavo vaikai“. PLAČIAU

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
SKELBIMAI
KALĖDINIAI RENGINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ BENDRUOMENEI

------------------------

Seminaras tėvams gruodžio 6 d. 17 val.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------

Priešmokyklinukų atostogos
2018-2019 m.m.


------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

Rūtai Baranovai VŠĮ „Sveikatai palankus“ konkurse laimėjusiai mūsų įstaigos ugdytiniams - 60 Ramintos Bogušienės knygelių „Brokoliukas“
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2018 m. kovo 6 d. startuoja mūsų įstaigoje. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo