RUGSĖJO 1-SIOS PASISVEIKINIMO ŠVENTINIS RYTMETIS „RANKĄ DRAUGUI TIEISU“

Didelis lopšelio-darželio vaikučių, tėvelių ir pedagogų būrys susirinko įstaigos kieme pasveikinti vieni kitus su nauja pradžia...PLAČIAU

     2020-2021 MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTINIS RYTMETIS

   


VASARA – UGDOMOSIOS VEIKLOS GAMTOJE

Vasaros laikotarpiu ugdymo(si) turinys praturtinamas ne tik pedagogų, bet ir pačių ugdytinių pasiūlytomis spontaniškomis temomis ar veiklomis. PLAČIAU

    


RESPUBLIKINIO PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020“ SEZONO UŽDARYMO ŠVENTĖ

Lopšelio-darželio bendruomenė birželio 18 d. dalyvavo „Projekto uždarymo akcijoje“. Smagiai ir energingai, skambant Lietuvos  mažųjų žaidynių himnui, atliko „Ąžuolo mankštą“. PLAČIAU


   


PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINIŲ IŠLEISTUVĖS

„Smagūs, nuotaikingi, geranoriški, mandagūs – tokie jūs išliksite atmintyje. Neskubėkite gyventi ar užaugti…“, - palinkėjo priešmokyklinio ugdymo mokytojos savo ugdytiniams. PLAČIAU                                                                                                                                                  


ŠVENTINĖ „LINELIO“ GRUPĖS PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVIŲ POPIETĖ „SUDIE, DARŽELI...“

Birželio 2 d. vyko priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Linelis“ ugdytinių atsisveikinimo su darželiu šventė. PLAČIAU

      


RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO „LABAS, BITE, TU DARBŠTUOLE...“ DALYVIAI

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupių „Kiškučiai“,  „Spindulėliai“, „Paukščiukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytiniai pagilino savo žinias apie bičių gyvenimą. PLAČIAU

     


GRAŽIAUSI PAVASARIO ŽIEDAI VAIKŲ KŪRYBINIUOSE DARBELIUOSE

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Pavasario žiedų šokis“ sudomino „Bitučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytinius. PLAČIAU

       


„MANO ŠEIMA“ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKOS RESPUBLIKINĖJE VIRTUALIOJE PARODOJE

Gegužės 15-oji Tarptautinė šeimos diena. Mūsų įstaigos „Kiškučių“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai savo šeimų portretus pateikė Respublikinei parodai. PLAČIAU

              

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, MARKĄ KRUPINSKĄ, DOMINYKĄ RUBINĄ, DOMINYKĄ DABRILĄ IR KOMANDOS VADOVĘ LINĄ GELEŽAUSKIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ FUTBOLO TURNYRE 'ADVENTO FUTBOLIUKAS 2019' IŠKOVOJUS I-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR KOMANDOS VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė ir Birutė Dičiūnienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------2020 metų Eko veiklų planas

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. organizuojama žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus', I-sis projekto etapas. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo